Athabascangroep

Athabascangroep

Hilversum en Loosdrecht

Vertrouwenspersoon

Bij de Athabascangroep hebben we een vertrouwenspersoon, deze vertrouwenspersoon kan worden benaderd wanneer je een probleem hebt wat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. De vertrouwenspersoon is er voor jeugdleden, ouders en leiding.

We hopen dat niemand deze vertrouwenspersoon nodig zal hebben, omdat het natuurlijk het beste is om problemen direct met elkaar te bespreken en op te lossen. Het eerste aanspreekpunt bij problemen is de voorzitter of groepsbegeleider. Mocht dit niet toereikend zijn of is het probleem dusdanig dat het niet mogelijk is dit te bespreken met voorzitter of groepsbegeleider is er de mogelijkheid contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon. Bij klachten staan we altijd open voor een gesprek.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

  1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken.
    Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.

  2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

Ook kan de vertrouwenspersoon ingezet worden bij conflictbemiddeling tussen vrijwilligers of met het bestuur, als een tussenpersoon. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk en zullen als dusdanig behandeld worden en zullen alleen met anderen besproken worden als dit afgesproken is, tenzij het gaat om een situatie waarbij wij meldplicht hebben of het nodig achtten andere instanties hiervoor op de hoogte te brengen, in dit geval zal ook altijd het bestuur ingelicht worden.

Voor contact met de vertrouwenspersoon neemt u contact op met:

Remco van Dalen

MAILADRES REMCO