Athabascangroep

Athabascangroep

Hilversum en Loosdrecht

Privacy beleid

Privacybeleid Scouting Athabascan

Scouting Athabascan verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

 

Privacystatement

In het privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Athabascan via het ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

 

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via www.athabascan.nl. De gegevens worden via een webformulier in een beveiligde database op de webserver bewaard.

De ledenadministratie (gegevensbeheerder) en webmasters hebben

enkel inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online en wordt de informatie vanuit het webformulier op de webserver van de Athabascan verwijderd. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.

 

Relevante gezondheidsinformatie opkomsten

In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik.
Indien het gewenst is dat de leiding bekend is met deze gezondheidsinformatie, dan kan dit aan het leidingteam van de betreffend speltak doorgegeven worden.

Het staat ouders/verzorgers altijd vrij om deze gezondheidsinformatie op te geven.

Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

 

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen

Scouting Athabascan hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een vragenlijst die per activiteit digitaal dient te worden ingevuld. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt direct na afloop van de activiteit verwijderd.

Het staat ouders/verzorgers altijd vrij om deze gezondheidsinformatie in te vullen.

Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

 

Registratie activiteiten

Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van een online registratieformulier. De gegevens worden via een webformulier ingevuld en vervolgens op een beveiligde plek bewaard. Er worden geen herleidbare persoonsgegevens geregistreerd.

 

Contactlijsten

Scouting Athabascan maakt voor het contact met de ouders/verzorgers van de scouts gebruik van email en de chatdienst Whatsapp. De adresgegevens hiervoor worden digitaal vastgelegd.

 

Beeldmateriaal

Scouting Athabascan maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting Athabascan en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van

beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken.

 

Communicatie

Het privacybeleid van Scouting Athabascan is terug te vinden via www.athabascan.nl

en op te vragen via het secretariaat op secretaris@athabascan.nl

 

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het

‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een

informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun

persoonsgegevens is gebeurd.

 

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting Athabascan binnen één maand op dit

verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (secretariaat@athabascan.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting

Nederland in behandeling genomen.