Athabascangroep

Athabascangroep

Hilversum en Loosdrecht

Huisregels

Bij de Athabascangroep vinden we het belangrijk dat kinderen kunnen spelen in een veilige omgeving. Om deze sociaal veilige omgeving te kunnen bieden aan de leden van de Athabascangroep maken we gebruik van huisregels die hieronder terug te lezen zijn.

Daarnaast maken we gebruik van de gedragscode van scouting Nederland, die terug te vinden is op de website van scouting Nederland, de link naar de website vind u hier (klikbaar, doorgelinkt naar de volgende link: https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode )

De huisregels van de Athabascangroep:

(onderstaande huisregels worden periodiek besproken in de groepsvergadering en zijn kenbaar gemaakt voor alle leiding en bestuursleden).

 1. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, geaardheid of achtergrond. Wel zijn en blijven we natuurlijk een jongensgroep.

 2. De groep biedt een veilige fysieke en sociale omgeving waarin de leden zich veilig voelen en persoonlijke grenzen worden gerespecteerd.

 3. Leiding, bestuur en 18+ leden beschermen de jeugdleden tegen vormen van ongelijke behandeling, (seksueel) misbruik en onveilige situaties.

 4. Leiding, bestuur en 18+ leden zijn verplicht melding te maken van inbreuk op de sociale veiligheid van de jeugdleden. (protocol grensoverschrijdend gedrag)

 5. We gaan bewust om met privacy gevoelige informatie (AVG)

 6. Ons doel is het bieden van een plezierige vrijetijdsbesteding, respect voor natuur en elkaar staan hierbij voorop.

 7. Leiding, bestuur en de 18+ leden dragen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden en handelen hier naar.

 8. Op onze clubhuizen en het terrein is drugsgebruik niet toegestaan.

 9. Alcohol of tabak is toegestaan voor alle 18+ leden en leiding, maar niet tijdens opkomsttijden. Het clubhuis is rookvrij.

 10. We houden ons aan het huishoudelijk reglement van scouting Nederland.

 11. Driemaal per jaar vindt er een groepsvergadering plaats waarin leiding en bestuur overleg hebben. Daarnaast vindt er driemaal per jaar een bestuursvergadering plaats.

 12. Er is een vertrouwenspersoon beschikbaar bij de Athabascangroep voor zaken die lastig zijn te bespreken met leiding en/of bestuur. Deze vertrouwenspersoon is er voor leden, leiding en ouders en te bereiken op: (mailadres remco!)

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van scouting Nederland waar ook het huishoudelijk reglement scouting Nederland en de gedragscode terug te vinden zijn.

Ook kunt u contact op nemen met onze groepsbegeleider Marielle Boom zij is te bereiken via: marielleboom89@gmail.com.