Athabascangroep

Athabascangroep

Hilversum en Loosdrecht

Publicaties onder Uncategorized

Jantje Beton 2016

download

Beste Leden en Ouders,

In de week vanaf maandag 7 maart tot en met zaterdag 12 maart is het alweer zover: de jaarlijkse Jantje Beton-collecte gaat dan weer van start. Jantje Beton is een goed doel met als doelstelling om kinderen buiten te laten spelen. Dit doen ze niet alleen door speelplaatsen voor kinderen te helpen financieren, maar ook door buurten veiliger te maken voor kinderen. Dit doen ze in samenwerking met lokale partijen. Zo steunen ze met hun collectes lokale jeugdverenigingen. Wij zijn daar een van. Op dit moment speelt in Nederland nog steeds ruim één op de vijf kinderen nooit buiten. Als Scoutinggroep zijn wij het met Jantje Beton een dat buitenspelen een essentieel onderdeel in de activiteiten van elk kind zou moeten zijn. Daarnaast is dit voor de Athabascangroep een belangrijke bron van inkomsten, en zorgen deze collectes ervoor dat wij de contributie voor uw kind zo laag mogelijk kunnen houden. Ook betekent dit, dat we onze clubhuizen en spelmaterialen kunnen onderhouden, en af en toe een extra leuke opkomst kunnen betalen.

 

Wat houdt dit in voor uw kind?

Als uw kind een welp is, betekent dit dat zaterdag 14 maart de opkomst op gewone tijden plaatsvindt. Er wordt gewoon om half twee verzameld en om vier uur afgesloten op het Zakmes. Tijdens de opkomst zullen de leden samen met de leiding collecteren.

Daarnaast willen we de oudste welpen (we hebben het hier over gidsen, helpers en eventueel als ze heel graag willen, de andere oudere welpen) vrijdagavond laten helpen collecteren. Omdat dit een aantal extra kinderen per leiding/bestuurslid is, willen we ouders vragen om mee te komen om te helpen de collecte in goede banen te leiden. U wordt dan in een groepje geplaatst met uw eigen kind. Zoudt u zo vriendelijk willen zijn om zowel van u als uw kind door te geven of er vrijdagavond meegelopen wordt met de huis-aan-huiscollecte? Dit kan nog de komende twee zaterdagen bij de eigen leiding. Voor verdere informatie, zie de sectie hieronder. Ook voor de welpen zal er een prijsje zijn voor de topcollectant.

 

Als uw kind een verkenner is, betekent dit dat hij gedurende de week ook mee zal lopen tijdens de huis-aan-huiscollecte. Dit gebeurt in groepjes onder begeleiding van leiding en bestuurleden. Er wordt verwacht dat uw kind minstens drie avonden van kwart voor 6 tot 8 uur meeloopt. Verzamelen en afsluiten vindt plaats op het Zakmes. Voor wie niet weet waar dat is: het adres is Kolhornseweg 5, tegenover de Goudenregenschool. Het is in verband met het indelen van de groepjes en de te lopen wijken, belangrijk dat u of uw kind zo gauw mogelijk doorgeeft op welke avonden hij kan lopen. Dit kan nog de komende twee zaterdagen, maar sneller is beter. Doorgeven kan per app, sms, telefoon of mail bij de verkennerleiding. Voor de verkenners die de meeste inzet tonen, is ook dit jaar weer een prijs te winnen. Dit geldt ook voor de nieuwe verkenners. Indien gewenst mag er altijd een ouder mee. Het zou zelfs enorm op prijs gesteld worden, zeker voor vrijdagavond. Alle beetjes helpen.

Verder hebben de verkenners ook op zaterdag opkomst. De tijden zijn echter van half 2 tot half 5. We verzamelen en sluiten bij de Kei in het centrum van Hilversum.
De aangepaste opkomsttijden hebben te maken met het inleveren van de collectebussen bij de organisatie vanuit Jantje Beton.

 

We hopen op een mooie inzet en opbrengst!

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen, afmeldingen of andere berichten zijn horen wij dat uiteraard graag!

 

Namens de organisatie Jantje Beton,

Met vriendelijke padvindersgroet,

Wessel de Vries
06-50124343

Gratis kijkopkomst!

Deze weken zijn we actief aan het werven voor leden op o.a. de vrijetijdsmarkt op de groest (12 sept) in Hilversum en op het Kerkelanden zomerfeest! (19 sept)

Heb je ons zien staan en lijkt het je leuk om een keer te komen kijken?

Zaterdag 26 september is er een gratis kijkopkomst!

Voor meer info mail naar: info@athabascan.nl

Tot snel!

groest